Znajdź lokal wyborczy
Podaj miejsce zameldowania:(wyszukiwanie interaktywne)
Dane dotyczące ulic i punktów adresowych według stanu na dzień
16 czerwca 2020 r.


Lokale obwodowych komisji wyborczych:
- wyznaczone do głosowania korespondencyjnego oznaczone są symbolem - Lokale obwodowych komisji wyborczych wyznaczone do głosowania korespondencyjnego
- dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oznaczone są symbolem - Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Urząd Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 721 21 99, fax 76 721 21 15
Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 76 721 22 74

Deklracja dostępności