Znajdź lokal wyborczy
Podaj PESEL lub miejsce zameldowania:

Funkcja wyszukiwania po PESEL dostępna w okresie przedwyborczym.(wyszukiwanie interaktywne)
Dane dotyczące ulic i punktów adresowych według stanu zameldowania na dzień 5 października 2015 r.
W przypadku braku punktu adresowego w wyszukiwarce - proszę skontaktować się z webmaster@legnica.eu
Wykaz lokali jak w Wyborach do Sejmu i Senatu RP


Lokale obwodowych komisji wyborczych:
- wyznaczone do głosowania korespondencyjnego oznaczone są symbolem - Lokale obwodowych komisji wyborczych wyznaczone do głosowania korespondencyjnego
- dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oznaczone są symbolem - Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Urząd Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 721 21 99, fax 76 721 21 15
Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 76 721 22 74